Hästar som börjar äta sand och avföring…. (MyNewsDesk)

En del hästar börjar äta sand (geophagia) och avföring (coprophagia) och anledningen kan vara många; brist på sysselsättning, mineralbrist eller störd tarmflora.

Beteendet, att äta sand och avföring, är inte ovanligt bland både de domesticerade hästarna samt bland de vilda hästarna, men anledningen är inte så lätt att förklara. En del hästar är mer intresserade än andra av att äta sand och avföring, även om en hel flock betar i samma hage och får samma foder.
Detta indikerar att geophagia och coprophagia är ett individuellt beteende, och är inte alltid kopplat till en mineralbrist. Men olika hästar kan ha olika mineralbehov, om de t.ex. har eller har haft en sjukdom som gör att de har ett större behov än andra hästar. Hästägare bör vara observanta på om deras häst helt plötsligt börjar äta sand och/eller avföring eller om den börjar konsumera större mängder sand och/eller avföring. Läs mer här