Mucolyt

Mucolyt – Kuren till rena luftvägar

AnvändningMucolyt ny

Till hästar, som ofta har luftvägsproblem, tillfälliga hostanfall, besvärad andning. Även hästar som går i en dammig miljö kan ha hjälp av Mucolyt.

Luftvägsproblem hör till de allra vanligaste sjukdomarna hos hästar och de hänger tätt ihop med ett försämrat immunförsvar. Speciellt under pälsbyte är hosta och näsflöde i stallet inte något ovanligt som tär på hästens organism. En varierad fodring med ett bredspektrat utbud av örter med många näringsämnen understödjer både luftvägarna och immunförsvaret.

Fördelar

Mucolyt ger tunnflytande bronkialism – damm och smittoämnen kan lättare hostas upp av lungorna.

Innehållets speciella kännetecken

Läkeörter med ett högt innehåll av eteriska oljor.

Utfodringsanvisning

40 g per 100 kg kroppsvikt dagligen. Som föregyggande åtgärd 20 g per 100 kg kroppsvikt.

10 kg hink

För pris och beställning!