Hestplus Zink

Näringsämnen – används målinriktat och endast i samråd med veterinär

Hesta Plus zink från St Hippolyt
HestaPlusZink
Användning

Vid konstaterat underskott av ett specifikt spårämne (zink)

Tecken på brist av zink kan vara

Hud-,hår-, hov- och fruktbarhetsproblem, mugg, sommareksem, benägenhet till allergi och infektioner, bristande aptit, tillväxt- och sårläkningsstörningar och insulinbrist.

Används  i samråd med en av våra konsulenter eller veterinär

1 kg burk

För pris och beställning