GoldMedal ®

GoldMedal för optimal muskelbildning

Användning
GoldMedal® innehåller alla muskelrele­vanta näringsämnen och ska användas som tillägg
till det sedvanliga basfodret för att understödja muskelbildningen.

Fördelar
Understödjer uppbyggnads- och prestationsomsättningen samt skyddar effektivt mot
träningsbe­tingade muskelskador. Säkrar muskelns uppbyggnad.

Innehållets speciella kännetecken
Innehåller de allra bästa proteinråvarorna. Helt dopingfri!

Utfodringsanvisning i uppbyggnadsfasen
Ca 40 g  per 100 kg kroppsvikt dagligen.
Till muskelunderhåll
Ca 20 g per 100 kg kroppsvikt dagligen. För att undgå acceptansproblem börjar man fodra i små mängder. Kräsna hästar fodras med en mindre mängd. För säkerhets skull rekommenderas att göra ett 48 timmars långt uppehåll före tävling.

10 kg hink

För pris och beställning