Månadens produkt maj

St Hippolyt utser en månadens produkt varje månad

I maj är det GoldMedal som är produkten.
Tävlingssäsongen har börjat  eller börjar snart för många ryttare och hästägare. Välutvecklade muskler med stor styrka och uthållighet är viktigt för prestationen och även för att ge uttryck åt hästen och dess rörelser. För att uppnå ett gott resultat krävs inte bara tillräckligt med protein i fodret. Det är en lång rad av näringsämnen som är nödvändiga för att få en målinriktad och regelbunden träning och inte minst vila efter träningen. Det är nämligen under återhämtningsperioden som näringsämnena bäddas in i musklerna, vilket gör den speciellt viktig för uppbyggnad av muskulaturen.