Anmälan till Installningsdag på Källhagens Gård – ej aktuell

Anmälan till Installningsdag 28/8 2021
Här fyller du i för- och efternamn och gärna din adress
Här fyller du i din emailadress
Detta för att vi ska kunna ändra om det blir för många samtidigt för att kunna hålla avstånd.
Ras, ålder, vikt, hur mycket den arbetar och om den har några speciella problem. Så mycket info som möjligt är bra